Laboratory of Computer and Information Science / Neural Networks Research Centre

Teknillisen korkeakoulun Informaatiotekniikan laboratorio:
Informaatiotekniikkaa opiskelemaan

Informaatiotekniikkaa opiskelemaan

Informaatiotekniikan opinnot antavat valmiuden tietoaineistojen analysointiin laskennallisin ja tilastollisin menetelmin.

Räätälöimme informaatiotekniikan tutkintosi sisällön joustavasti tarpeidesi mukaisesti.

Lue lisää:

Ajankohtaista

Kandidaatintutkinnon suorittaneet: hae lukemaan informaatiotekniikkaa - hakuaika päättyy 31.1.2008.

Informaatiotekniikan laboratorio (CIS) on yksi Teknillisen korkeakoulun (TKK) Tietotekniikan osaston opetus- ja tutkimuslaboratorioista.

You are at: CIS → Informaatiotekniikkaa opiskelemaan

Page maintained by opiskelemaan@cis.hut.fi, last updated Monday, 07-Jan-2008 12:43:10 EET