Kursseja: CIS | SAL| CEL
Syksy 2002
T-61.181 Informaatiotekniikan erikoiskurssi I LV 3 ov
Kevät 2003
T-61.256 Oppivat mallit ja menetelmät L 3 ov
T-61.183 Informaatiotekniikan erikoiskurssi III L 4 ov
As-74.115 Neuro-fuzzy laskenta automaatiotekniikassa L 2 ov
As-74.112 Digitaalinen säätö 2 ov
Syksy 2003
T-122.103 Tiedonlouhinnan algoritmiset menetelmät L 3 ov
T-61.271 Informaation visualisointi L 3 ov
Mat-2.126 Tilastollinen laadunvalvonta L 2 ov
Mat-2.139 Optimointioppi L 3 ov
As-74.170 Johdatus moderniin systeemi- ja säätöteoriaan L 2 ov
Kevät 2004
T-0.050 Johdatus tietotekniikan jatko-opintoihin L 1 ov
T-61.183 Informaatiotekniikan erikoiskurssi III LV 4 ov
T-122.102 Informaatiotekniikan erikoiskurssi VI LV 3 ov
Mat-2.129 Systeemien identifiointi L 2 ov
Mat-2.148 Dynaaminen optimointi L 3 ov
As-74.198 System Engineering in Wireless Communication 3 ov
As-74.191 Monimuuttujaregression menetelmät L 2 ov

Yhteensä
Pääaine: Infomaatiotekniikka24 ov
1. Sivuaine: Sovellettu matematiikka10 ov
2. Sivuaine: Systeemitekniikka11 ov
Yhteensä (45)