Laboratory of Computer and Information Science / Neural Networks Research Centre
Seuraavassa selitetty Kurssit-taulukossa olevia lyhenteitä. Ilmoita osoitteeseen assistentti (at) cis.hut.fi, jos joku termi on selitetty väärin tai huonosti. Kiitos.

Lyhenteet Kurssit-taulukosta

op opintopiste (2005-).
ov opintoviikko (-2005).
V vaihtuvasisältöinen kurssi
L kurssi voi kuulua myös jatko-opintoihin (lisensiaattikurssi)
I, II, III, IV opetusjaksot lv 2005-2006
s luennointikieleksi ilmoitettu suomi
e luennointikieleksi ilmoitettu englanti
O T-koulutusohjelman yhteiset opinnot
A1 eli informaatiotekniikan I-moduuli T-koulutusohjelmassa
A2 A2-moduuli informaatiotekniikassa
A3 A3-moduuli informaatiotekniikassa

Selityksiä Kurssit-taulukkoon

sarake lyhenne selitys
#1 koodi
Kurssikoodi. Uudessa tutkintosäännössä T-61.xxxx, jossa nelinumeroisen viimeisen kentän ensimmäinen numero viittaa suoritusjärjestykseen T-osaston antamisen ohjeiden mukaisesti: 1 = P, 2 = O, 3 = A1, 4 = A2, 5 = A3, 6 = erikoiskurssi, 7 = jatko-opintokurssi.
Vanhassa tutkintosäännössä T-61.zzz.
#2 nimi
Kurssin nimi.
#3 op / ov Uuden tutkintosäännön mukaiset opintopisteet (op) kursseista. Kurssin suorituksesta saa opintopisteitä, joita kuuluu alempaan tutkintoon 180 ja ylempään 300. Pohjana vuosittainen työaika on 1600 h, jolloin tulisi saada 60 opintopistettä kasaan.
Vanhassa tutkintosäännössä opintoviikkoja (ov) opintojaksoista. Opintoviikko tarkoittaa 40 tunnin työskentelyä arvosanalla 3. Diplomi-insinöörin tutkintoon kuuluu 180 opintoviikkoa.
Opintopisteitä ja -viikkoja ei voi verrata aivan yksi yhteen, vaan ne on tarkoitettu mitaksi kurssin kuormittavuudesta. Joitakin kursseja luennoidaan vielä opintoviikkomääräisinä. Tutkintotodistukseen tulee siis sekä ov ja op.
#4 V / L Yleisesti ottaen seminaarikurssit ovat vaihtuvasisältöisiä (V). L-kursseja voi sisällyttää jatkotutkintoonsa.
#5 I, II, III, IV Lukuvuonna 2005-2006 siirryttiin neljään opetusjaksoon ja niiden ympärillä oleviin tenttijaksoihin. Kurssi voi olla yhden tai useamman jakson pituinen. Katso http://www.tkk.fi/Yksikot/Opintotoimisto/kanslia/lukuvuosi.html, jonne linkki pääsivulta.
#6 s e Ilmoitettu luennointikieli joko suomi (s) tai englanti (e). Ei välttämättä itse kurssimateriaalin kieli. Opettajalta voi kysyä myös materiaalia haluamallaan kielellä. Muutoksia voi tulla.
#7 O, A1, A2, A3 Kurssin kuuluminen tiettyyn moduuliin tutkintorakenteessa. Katso tarkemmin opetusohjelman ohjeistusta.

You are at: CIS → ohjeet

Page maintained by assistentti (at) cis.hut.fi, last updated Tuesday, 23-Aug-2005 14:42:22 EEST