Laboratory of Computer and Information Science / Neural Networks Research Centre CIS Lab Helsinki University of Technology

Näitä sivuja ei päivitetä enää. Ole hyvä ja katso tietojenkäsittelytieteen laitoksen WWW-sivuja: http://ics.tkk.fi/fi/studies/.

These pages are not any more updated. Please, see web pages of Department of Information and Computer Science (ICS): http://ics.tkk.fi/en/studies/.

T-61.152 Informaatiotekniikan seminaari (2 ov), Kevät 2008

Ajankohtaista (2.1.2008)
  • Informaatiotekniikan seminaari kuuluu pakollisena suorituksena vuoden 1995 tutkintosäännön mukaan opiskelevien informaatiotekniikan pääaineopintoihin. Uudessa tutkintorakenteessa seminaarin korvaa osaston yhteinen kandidaattiseminaari. Seminaarin järjestäminen lopetetaan lähivuosina, mutta se järjestetään ainakin vielä keväällä 2008.
Kurssin opettaja: Nikolaj Tatti,
t61152@cis.hut.fi.

You are at: CISOpetus → T-61.152

Page maintained by t61152 (at) cis.hut.fi, last updated Tuesday, 19-Aug-2008 10:51:00 EEST