Laboratory of Computer and Information Science / Neural Networks Research Centre CIS Lab Helsinki University of Technology

Näitä sivuja ei päivitetä enää. Ole hyvä ja katso tietojenkäsittelytieteen laitoksen WWW-sivuja: http://ics.tkk.fi/fi/studies/.

These pages are not any more updated. Please, see web pages of Department of Information and Computer Science (ICS): http://ics.tkk.fi/en/studies/.

Näitä sivuja ei päivitetä enää. Ole hyvä ja katso tietojenkäsittelytieteen laitoksen WWW-sivuja: http://ics.tkk.fi/fi/studies/.

These pages are not any more updated. Please, see web pages of Department of Information and Computer Science (ICS): http://ics.tkk.fi/en/studies/.

T-61.3040 Signaalien tilastollinen mallinnus (5 op)

T-61.3040 Statistical Modeling of Signals (5 cr)


Korvaa kurssin T-61.238 Signaalien tilastollinen mallinnus (3 ov), katso lisää korvaavuuksista.
Replaces the course T-61.238 Statistical Modeling of Signals (3 cr), see more about changes.

Nämä sivut on korvattu kurssin uusilla sivuilla Noppa-portaalissa. Kurssin ajantasaiset tiedot löytyvät uusilta sivuilta.

These pages have been replaced by the course's new pages in the Noppa portal. Please see the new pages for up-to-date information about the course.

[ email: t613040 (at) cis.hut.fi | news://news.tky.hut.fi/opinnot.tik.informaatiotekniikka | Sijainti ]
[ WWWTopi | T-61 Luku- ja tenttijärjestykset | Muut T-61-kurssit ]

You are at: CIS → T-61.3040 / Etusivu

Page maintained by t613040 (at) cis.hut.fi, last updated Thursday, 04-Sep-2008 18:24:45 EEST

Google
WWW www.cis.hut.fi