Laboratory of Computer and Information Science / Neural Networks Research Centre CIS Lab Helsinki University of Technology

T-61.5900 Informaatiotekniikan erikoistyö V (5-10 op)

in English T-61.5900 Computer and Information Science Special Assignment V (5-10 cr)
Kimmo Raivio

Korvaavuuksista

Tätä kurssia voi käyttää korvaamaan vanhat erikoistyöopintojaksot T-61.195 ja T-61.196. Yksi kurssin T-61.5900 suoritus vähintään 7 opintopisteen laajuisena korvaa yhden vanhan erikoistyöopintojakson. Koska T-61.5900 on vaihtuvasisältöinen kurssi, niin suorittamalla se kaksi kertaa on mahdollista korvata molemmat vanhat erikoistyöopintojaksot.

Aihe ja sisältö

Tavoitteena on perehdyttää itsenäiseen työskentelyyn yksilöllisen työn avulla. Erikoistyö on verraten itsenäinen laboratoriotyö, suunnittelutehtävä, kirjallisuuskatsaus yms. professuurin T-61 aihepiiristä.

Suorittaminen:

Erikoistyökoordinaattorina toimii dosentti Kimmo Raivio, huone B305, vastaanotto ke 14-15, puh. 4515295.

Tarjolla olevia aiheita (Aihepiiri/Ohjaaja)

Työaiheita voi kysyä erikoistyökoordinaattorilta ja omiakin aiheita voi ehdottaa.

Erikoistyöhön liittyviä lomakkeita

[ email: t615900 (at) cis.hut.fi | Muut T-61-kurssit ]

You are at: CIS → T-61.5900 / Etusivu

Page maintained by t61195 (at) cis.hut.fi, last updated Wednesday, 22-Aug-2007 12:05:19 EEST

Google
WWW www.cis.hut.fi