...muoto
Tässä kohden käytän käsitettä hilanaapurusto kuvaamaan kartassa säännöllisesti toistuvaa yksikköä ja sanaa muoto kuvaamaan hilan laajempaa rakennetta.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...dominanttia
so. $d_{\mathcal L}$ suurinta ominaisarvoa vastaavaa ominaisvektoria.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...projektioon
kuvan 2.3(a) esimerkkidatasta
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...palvelua
Tämä lienee lähempänä arkijärkistä käsitystä jonosta. Esimerkiksi [27] kuitenkin määrittelee jonoksi kaikki järjestelmässä olevat asiakkaat, siis sekä ne jotka odottavat palvelua että ne, jotka ovat jo palveltavina.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...laajemmaltikin
SOM Toolbox on saatavissa (marraskuu 1997) WWW-osoitteesta http://www.cis.hut.fi/projects/somtoolbox/. GNU-lisenssistä saa tietoja (marraskuu 1997) WWW-osoitteesta http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...SOM Toolbox
Dokumentointi on toistaiseksi (marraskuu 1997) vain HTML-muodossa osoitteesta http://www.cis.hut.fi/projects/somtoolbox/. Projektin työryhmä: Esa Alhoniemi, Kimmo Kiviluoto, Johan Himberg, Jukka Parviainen ja Juha Vesanto.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...tarkoituksiin
Lokakuussa 1997 MathWorksin WWW-kotisivuilta oli luetteloituna 25 työkalupakkia ja yli sata erilaista ns. third party -sovellutusta lähes 40:ltä eri tekniikan alalta.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...tarkoituksiin
Uusin versio 3.1 on saatavilla (marraskuu 1997) WWW-osoitteesta http://www.cis.hut.fi/, jossa on myös tarkempi dokumentointi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...käyttäjän
Tässä ja seuraavassa alaluvussa käyttäjä tarkoittaa paitsi inhimillistä käyttäjää myös Matlabin komentotiedostoja ja funktioita, joissa SOM Toolboxin rakenteita käytetään.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...lisätyökaluilla
Kuvan 3.2 funktiot som_plane* varsinaisesti piirtävät näytölle. som_show ja som_add*-funktiot oikeastaan vain liittävät som_plane*-piirtotyökalut tietorakenteisiin ja visualisointiobjektiin. (* on joko tyhjä, 3, H, L, T tai U.)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...mm.
Lyhenteet ovat omiani; ne olivat tarpeen työskentelyn helpottamiseksi. Lyhenteet on esitetty tässä, jotta kuvien komponenttitasojen otsikot olisivat tulkittavissa.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...riippuen
Puhelujen määrät ovat summia, palvelijoiden määrään liittyvät parametrit ovat keskiarvoja, odotus- ja puheluajat ovat vastaavilla puheluiden määrillä painotettuja keskiarvoja jne.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...komponenttitasoa
Komponenttien selväkielistä merkitystä ei esitetä luottamuksellisuuden vuoksi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...aihetta
Tulkintaa ei esitetä luottamuksellisuuden vuoksi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...Jonosimulaattorilla
Simulointia varten tarvittavan diskreetin tapahtumasimulointimallin luominen ei onnistu helposti Matlabilla, kyseiseen tarkoitukseen kun ei ole työkalupakettia. Matlabissa on erittäin kehittynyt SIMULINK-niminen ohjelmisto signaalijärjestelmien simulointiin, mutta tässä työssä tarvittu tapahtumasimulointi puuttuu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Johan Himberg
12/11/1997