next up previous contents
Next: Sammonin kuvaus Up: Visualisointi Previous: Komponenttitasot

U-matriisi

U-matriisi (unified distance matrix) [17,39] on menetelmä mallivektorien välisten etäisyyksien esittämiseksi. U-matriisiin on laskettu kartan mallivektorien ja niiden hilanaapureiden väliset etäisyydet. Se esitetään yleensä komponenttitason tapaan harmaasävykuvana. U-matriisia käytetään haettaessa kartalta mallivektorien ryhmittymiä eli klustereita.

Kuvassa 2.3(e) on esimerkkidatan u-matriisi. Tummat sävyt kuvaavat yksiköiden välin olevan pitkä, ja vaalea sävy vastaa lyhyttä välimatkaa. Tumman sävyn erottamat vaaleat saarekkeet ovat klustereita. Kuvasta näkyy, että klusteri D on selvästi erillään muista ja klusterit A ja B ovat niin lähellä toisiaan, että niitä on u-matriisin perusteella hankala erottaa.


       
Figure 2.3: Kuvissa on esitetty satunnaisdata (a) ja sen visualisointeja (b-f). 
\begin{figure}
\begin{center}
\subfigure[Data]{
\epsfig {file=kuvat/teoria/klust...
 ...fig {file=kuvat/teoria/osumat.eps, width=.4\textwidth}
}\end{center}\end{figure}Johan Himberg
12/11/1997