Laboratory of Computer and Information Science / Neural Networks Research Centre CIS Lab Helsinki University of Technology

Näitä sivuja ei päivitetä enää. Ole hyvä ja katso tietojenkäsittelytieteen laitoksen WWW-sivuja: http://ics.tkk.fi/fi/studies/.

These pages are not any more updated. Please, see web pages of Department of Information and Computer Science (ICS): http://ics.tkk.fi/en/studies/.

T-61.195 Informaatiotekniikan erikoistyö I (5 ov)

Näitä sivuja ei päivitetä enää. Ole hyvä ja katso tietojenkäsittelytieteen laitoksen WWW-sivuja: http://ics.tkk.fi/fi/studies/.

These pages are not any more updated. Please, see web pages of Department of Information and Computer Science (ICS): http://ics.tkk.fi/en/studies/.

T-61.196 Informaatiotekniikan erikoistyö II (5 ov)

Kurssi on poistunut opetusohjelmasta, korvaava kurssi on T-61.5900

This course is not given any longer. See the substituting course T-61.5900

[ email: t61195 (at) cis.hut.fi | Muut T-61-kurssit ]

You are at: CIS → T-61.195 / Etusivu

Page maintained by t61195 (at) cis.hut.fi, last updated Tuesday, 19-Aug-2008 10:51:01 EEST

Google
WWW www.cis.hut.fi