Laboratory of Computer and Information Science / Neural Networks Research Centre CIS Lab Helsinki University of Technology

Näitä sivuja ei päivitetä enää. Ole hyvä ja katso tietojenkäsittelytieteen laitoksen WWW-sivuja: http://ics.tkk.fi/fi/studies/.

These pages are not any more updated. Please, see web pages of Department of Information and Computer Science (ICS): http://ics.tkk.fi/en/studies/.

Näitä sivuja ei päivitetä enää. Ole hyvä ja katso tietojenkäsittelytieteen laitoksen WWW-sivuja: http://ics.tkk.fi/fi/studies/.

These pages are not any more updated. Please, see web pages of Department of Information and Computer Science (ICS): http://ics.tkk.fi/en/studies/.

T-61.5030 Neuraalilaskennan jatkokurssi (5 op) L
KURSSI POISTUNUT OPETUSOHJELMASTA!!!

Kurssi luennoitiin viimeisen kerran keväällä 2007. Viimeinen tentti keväällä 2008. Korvaava kurssi - eri sisällöllä - on T-61.5130 Machine Learning and Neural Networks


The course was lectured last time in Spring 2007. The last exam in Spring 2008. Replacing course is T-61.5130 Machine Learning and Neural Networks

Syksy 2006 (Opetusjaksot I and II)

 T-61.5030 Advanced Course in Neural Computing

Opintojakso on jatkoa kurssille T-61.3030 Neuraalilaskennan perusteet. Tässä jatkokurssissa käsitellään nopeammassa tahdissa suurehko määrä asioita: neuraalisen oppimisen teoriaa, komiteakoneita, pääkomponenttiverkkoja, riippumattomien komponenttien analyysiä, tilastolliseen mekaniikkaan perustuvia menetelmiä, neurodynaamista ohjelmointia, aikariippuvan informaation käsittelyä ja takaisinkytkettyjä verkkoja.

Materiaali

Oppikirja on S. Haykin, Neural Networks - A Comprehensive Foundation, 2nd ed., Prentice-Hall, 1998. Neuraalilaskennan perusmenetelmiä on käsitelty saman kirjan alkupuoleen pohjautuen em. neuraalilaskennan perusteiden opintojaksossa. Laskuharjoitustehtäviä saa kurssin WWW-sivulta, jonne tulevat myös niiden ratkaisut harjoitusten jälkeen. Lisäksi tehtävät vastauksineen sekä luentokalvot, tenttivaatimukset ja kurssin oppimateriaalina käytettävä katsausartikkeli riippumattomien komponenttien analyysistä monistetaan Edita Prima Oy:n kautta osallistujille.

Luennot ja harjoitukset

Luennot ovat maanantaisin klo 14-16 salissa T3, ja harjoitukset torstaisin klo 10-12 samoin salissa T3. Huom: Poikkeuksena tästä ensimmäinen luento pidetään torstaina 14.9.2006 kello 10-12 salissa T3, eli ma 11.9 ei siis ole luentoa. Ensimmäiset laskuharjoitukset pidetään torstaina 21.9.2006. Luennot ja harjoitukset kattavat I opetusjakson (8.9.2006 - 25.10.2006) ja II opetusjakson (2.11.2006 - 13.12.2006). Tenttiviikolla 26.10 - 1.11 ei pidetä luentoa eikä harjoituksia. Viimeinen luento ma 11.12 on luultavasti aiempien vuosien tapaan ns. demoluento. Siellä esitellään lyhyesti muutamia opintojakson sisältöön liittyviä laajempia sovellusesimerkkejä, joita on tutkittu informaatiotekniikan laboratoriossa. Tästä ja mahdollisista muutoksista ilmoitetaan tarkemmin opintojakson kotisivulla syksyn kuluessa.

Luennot pitää Prof. Juha Karhunen. Hänet tavoittaa luennon yhteydessä tai sähköpostitse Juha.Karhunen@tkk.fi. Tarvittaessa myös puhelimitse numerosta 09-451 3270 tai Tietotekniikan talon huoneesta B327. Harjoitukset pitää TkT Jaakko Peltonen, puh. 09-451 4429, sähköposti Jaakko.Peltonen@hut.fi, T-osaston huone A326.

Suorittaminen

Opintojakso suoritetaan tentillä. Ensimmäinen tentti syksyn 2006 opintojaksosta järjestetään tenttijärjestyksen mukaan maanantaina 18.12.2006 klo 16-19 salissa T1. Toinen tentti on alustavasti la 17.2.2007 ja kolmas syksyllä 2006. Tenttiin on hyvä ilmoittautua viimeistään viikkoa aiemmin WebTOPI:n kautta osallistujamäärän arvioimiseksi. Tähän opintojaksoon ei kuulu harjoitustyötä (se sisältyy jo opintojaksoon T-61.3030 Neuraalilaskennan perusteet).

Tiedotus ja ilmoittautuminen

Kurssin ilmoitustaulu on Tietotekniikan talon 3. kerroksessa. Kurssista tiedotetaan myös luennoilla ja harjoituksissa, kurssin WWW-sivulla http://www.cis.hut.fi/Opinnot/T-61.5030, sekä uutisryhmässä opinnot.tik.informaatiotekniikka.

Ilmoittaudu kurssille WebTOPI:n kautta. Ellei tämä onnistu jostakin syystä, voit ilmoittautua tarvittaessa sähköpostitse luennoitsijalle. Tervetuloa kurssille!

Otaniemessä 31.8.2006

Prof. Juha Karhunen

Ajankohtaista

 • Ensimmäisen luennon päivämäärä ja aika ovat muuttuneet: ensimmäinen luento pidetään torstaina 14.9.2006 kello 10-12 salissa T3, eli ma 11.9 ei siis ole luentoa.
 • Ensimmäisen luennon kalvot PDF-muodossa
 • Tutorial-artikkeli riippumattomien komponenttien analyysistä
 • Torstain 30.11.2006 laskuharjoituksissa (klo 10-12) käsitellään sekä 10. että 11. laskuharjoituskerran tehtävät. Sitä seuraavalla viikolla ei ole enää laskuharjoituksia.
 • Maanantaina 11.12. pidetään demoluento klo 14:15 - 15:30 salissa T3 (Tietotekniikan talossa). Luentoon kuuluu kolme esitelmää:
  1. Noin 14:15-14:40: Matti Aksela, "Luokittelijoiden yhdistäminen käsinkirjoitettujen merkkien tunnistamiseksi". Kalvot PDF-muodossa
  2. Noin 14:40-15:05: Alexander Ilin, "Finding interesting climate phenomena using source separation techniques". Kalvot PowerPoint-muodossa (12.7 Mt)
  3. Noin 15:05-15:30: Tapani Raiko, "Variational Bayesian approach for nonlinear identification and control". Kalvot PowerPoint-muodossa (2.1 Mt)
  Esitelmät ovat suomeksi lukuunottamatta A. Ilinin esitelmää.
 • Tenttivaatimukset PDF-muodossa
 • Demoluennon kalvot ovat nyt saatavilla (ks. hyperlinkit yllä)

Laskuharjoitukset

 • 1. laskuharjoitukset (21.9.2006): tehtävät ja ratkaisut PDF-muodossa
 • 2. laskuharjoitukset (28.9.2006): tehtävät ja ratkaisut PDF-muodossa
 • 3. laskuharjoitukset (5.10.2006): tehtävät ja ratkaisut PDF-muodossa. Ratkaisut päivitetty 10.10.2006 (laajempi vastaus tehtävään 2).
 • 4. laskuharjoitukset (12.10.2006): tehtävät ja ratkaisut PDF-muodossa
 • 5. laskuharjoitukset (19.10.2006): tehtävät ja ratkaisut PDF-muodossa. Tehtävät ja ratkaisut päivitetty 2.11.2006 (tehtävän 4 kuvaus korjattu; tehtävän 3 ratkaisu korjattu).
 • 6. laskuharjoitukset (2.11.2006): tehtävät ja ratkaisut PDF-muodossa. Laskuharjoitusaika päivitetty 26.10.2006: 6. laskuharjoitukset ovat 2.11., ei 26.10.
 • 7. laskuharjoitukset (9.11.2006): tehtävät ja ratkaisut PDF-muodossa
 • 8. laskuharjoitukset (16.11.2006): tehtävät ja ratkaisut PDF-muodossa
 • 9. laskuharjoitukset (23.11.2006): tehtävät ja ratkaisut PDF-muodossa. Ratkaisut päivitetty 29.11.2006 (uusi ratkaisu tehtävään 4).
 • 10. laskuharjoitukset (30.11.2006): tehtävät ja ratkaisut PDF-muodossa. Huom: 10. ja 11. laskuharjoitukset ovat samana päivänä.
 • 11. laskuharjoitukset (30.11.2006): tehtävät ja ratkaisut PDF-muodossa. Huom: 10. ja 11. laskuharjoitukset ovat samana päivänä.

You are at: CIS → T-61.5030 Neuraalilaskennan jatkokurssi (5 op) L

Page maintained by t615030@cis.hut.fi, last updated Tuesday, 19-Aug-2008 10:51:03 EEST