Laboratory of Computer and Information Science / Neural Networks Research Centre CIS Lab Helsinki University of Technology

[tästä sivustosta tarkempia tietoja: ylläpitäjät, päivitys, ... ]

Korvaavuudet

Päivitetty 2007-03-21 / Lisäys 2008-03-12

Korvaavuuksien avulla

  • vanhan tutkintosäännön mukaan opiskeleva voi suorittaa suunnan ja pääaineen opintojaan uusilla kursseilla;
  • uuteen tutkintosääntöön siirtyvä voi muuntaa vanhan tutkintosäännön mukaiset opintonsa uuden tutkintosäännön mukaisiksi; ja
  • uudessa tutkintosäännössä opiskeleva voi korvata poistuneiden kurssien suorituksia.

Poistuville opintojaksoille ja kursseille on määrätty alla olevassa korvaavuustaulukossa kurssi, jonka suorittaminen korvaa opintojakson suorituksen ja päinvastoin.

Kurssikohtaisten korvaavuuksien lisäksi olemme määritelleet vuoden 2005 tutkintosääntöön siirtyviä varten vanhan tutkintosäännön mukaisia opintokokonaisuuksia vastaavat esimerkkikorvaavuudet.

Tietotekniikan osaston sivu korvaavuuksista sisältää lisätietoa korvaavuuksista informaatiotekniikan ja muissa pääaineissa.

Näistä ja muista korvaavuuksista voi sopia professorin kanssa. Epäselvissä tapauksissa tulee ottaa aina yhteyttä professoriin tai muuhun osaston henkilökuntaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Opiskelijan tulee aina sopia korvaavuuksista pääaineen professorin kanssa ennen uuteen tutkintosääntöön siirtymistä, jotta ikävät yllätykset vältetään.

Kurssikohtaiset korvaavuudet

Alla on lueteltu vanhat opintojaksot ja poistuneita kursseja sekä korvaavia kursseja.

Vanhan tutkintosäännön mukaan opiskeleva voi suorittaa opintojakson suorittamalla sen korvaavan kurssin. Uuteen tutkintosääntöön siirtyvä voi korvata kurssisuoritukset korvaavien opintojaksojen suorituksilla.

Kurssi (op)

Opintojakso (ov) tai poistettu kurssi (op)

T-61.2010 Datasta tietoon (4 op)

T-61.140 Signaalinkäsittelyjärjestelmät (2 ov)

T-61.2020 Datasta tietoon harjoitustyö (1 op)

-

T-61.3010 Digitaalinen signaalinkäsittely ja suodatus (6 op)

T-61.246 Digitaalinen signaalinkäsittely ja suodatus (4 ov)

T-61.3020 Hahmontunnistuksen perusteet (4 op)

T-61.231 Hahmontunnistuksen perusteet (3 ov)

T-61.3040 Signaalien tilastollinen mallinnus (5 op)

T-61.238 Signaalien tilastollinen mallinnus (3 ov)

T-61.3050 Machine Learning: Basic Principles (5 op) *****A

T-61.3030 Neuraalilaskennan perusteet (5 op) TAI T-61.261 Neuraalilaskennan perusteet (3 ov) *****B

T-61.5010 Informaation visualisointi (5 op)

T-61.271 Informaation visualisointi (3 ov)

T-61.5020 Luonnollisen kielen tilastollinen käsittely (5 op)

T-61.281 Luonnollisen kielen tilastollinen käsittely (3 ov)

T-61.5050 High-throughput bioinformatics (5 tai 7 op)

-

T-61.5060 Tiedon louhinnan algoritmiset menetelmät (5 op)

T-122.103 Tiedon louhinnan algoritmiset menetelmät (3 ov)

T-61.5070 Tietokonenäkö (5 op)

T-61.233 Tietokonenäkö (3 ov)

T-61.5080 Signal Processing in Neuroinformatics (5 op)

-

T-61.5090 Image Analysis in Neuroinformatics (5 op)

-

T-61.5100 Digitaalinen kuvankäsittely (5 op)

T-61.247 Digitaalinen kuvankäsittely (3 ov)

T-61.5110 Biologisten verkkojen mallintaminen (5-7 op)

-

T-61.5120 Laskennallinen genomiikka (4-7 op)

-

T-61.5130 Machine Learning and Neural Networks (5 op) *****B

T-61.5030 Neuraalilaskennan jatkokurssi (5 op) TAI T-61.263 Neuraalilaskennan jatkokurssi (3 ov) *****B

T-61.5140 Machine Learning: Advanced Probabilistic Methods (5 op) *****A

T-61.5040 Oppivat mallit ja menetelmät (5 op) TAI T-61.256 Oppivat mallit ja menetelmät (3 ov) *****A

T-61.5900 Informaatiotekniikan erikoistyö (5-10 op)

T-61.195 Informaatiotekniikan erikoistyö I (5 ov) TAI T-61.196 Informaatiotekniikan erikoistyö II (5 ov) *

T-61.6010 Informaatiotekniikan erikoiskurssi I (3-7 op)

T-61.181 Informaatiotekniikan erikoiskurssi I (2-5 ov)

T-61.6020 Informaatiotekniikan erikoiskurssi II (3-7 op)

T-61.182 Informaatiotekniikan erikoiskurssi II (2-5 ov)

T-61.6030 Informaatiotekniikan erikoiskurssi III (3-7 op)

T-61.183 Informaatiotekniikan erikoiskurssi III (2-5 ov)

T-61.6040 Informaatiotekniikan erikoiskurssi IV (3-7 op)

T-61.184 Informaatiotekniikan erikoiskurssi IV (2-5 ov)

T-61.6050 Informaatiotekniikan erikoiskurssi V (3-7 op)

T-122.101 Informaatiotekniikan erikoiskurssi V (2-5 ov)

T-61.6060 Informaatiotekniikan erikoiskurssi VI (3-7 op)

T-122.102 Informaatiotekniikan erikoiskurssi VI (2-5 ov)

T-61.6070 Bioinformatiikan erikoiskurssi I (3-7 op) TAI T-61.6080 Bioinformatiikan erikoiskurssi II (3-7 op)

T-61.188 Bioinformatiikan erikoiskurssi I (2-5 ov)

T-61.6090 Kieliteknologian erikoiskurssi (3-7 op)

T-61.186 Kieliteknologian erikoiskurssi (2-5 ov)

T-61.6900 Yksilölliset opinnot (1-10 op)

T-61.190 Yksilöllinen opintojakso (1-6 ov)

T-0.3123 Tietokone ja käyttöjärjestelmä (6 op) TAI S-87.3190 Tietokoneen arkkitehtuuri (5 op)

T-61.123 Tietokoneen arkkitehtuuri (3 ov) **

-

T-61.124 Tietokoneen arkkitehtuurin harjoitustyö (2 ov) ***

-

T-61.152 Informaatiotekniikan seminaari (2 ov) ****

* T-61.5900 Informaatiotekniikan erikoistyö tulee suorittaa vähintään 7 op laajuisena, jotta se korvaa vanhan opintojakson.

** Tietotekniikan tutkinto-ohjelman opiskelijoita suositellaan noudattamaan osaston korvaavuustaulukkoa http://tieto.tkk.fi/Opinnot/POT_korvaavuus.pdf POTI-moduulien korvaavuuksien osalta.

*** Opintojakson T-61.124 Tietokoneen arkkitehtuurin harjoitustyö~ 2 ov korvaavaa kurssia ei vielä~ ole. Tietotekniikan koulutusohjelman informaatiotekniikan suunnassa opintojakson T-61.124 Tietokoneen arkkitehtuurin harjoitustyö~ 2 ov voi korvata suunnan vapaavalintaisilla opinnoilla, siten että~ suunnalta vaadittu laajuus täyttyy.

**** Opintojakso järjestetään toistaiseksi.

*****A (lisäys 12.3.2008 / Puolamäki,Parviainen) Opiskelija voi hyväksyttää näistä kolmesta kurssista (T-61.5040, T-61.3050, T-61.5140) kaksi tutkintoonsa. Lisätietoa. Säännön ulkopuoliset erikoistapaukset pääaineen opintoyhdyshenkilöltä.

*****B (lisäys 12.3.2008 / Puolamäki,Parviainen) Opiskelija voi hyväksyttää näistä kolmesta kurssista (T-61.3030, T-61.5030, T-61.5130) kaksi tutkintoonsa. Lisätietoa. Säännön ulkopuoliset erikoistapaukset pääaineen opintoyhdyshenkilöltä.

Vanhoja opintokokonaisuuksia vastaavat korvaavuudet

Alla on esitetty ohjeellisia esimerkkikorvaavuuksia, kun vuoden 2005 tutkintosääntöön siirtyvä opiskelija on suorittanut tietotekniikan koulutusohjelmassa opetusohjelman 2004-2005 mukaisesti vanhaan tutkintosääntöön kuuluvia kokonaisuuksia. Opiskelijan tulee aina sopia korvaavuuksista pääaineen professorin kanssa ennen uuteen tutkintosääntöön siirtymistä, jotta ikävät yllätykset vältetään.

Opintoviikkojen ja opintopisteiden välillä on käytetty kerrointa 1 ov = 1,5 op.

Opiskelija suorittanut Tutkinnon I osan

Tutkinnon I osan suoritus korvataan osaston käytännön mukaisesti. Tutkinnon I osaan kuuluvan opintojakson T-61.140 Signaalinkäsittelyjärjestelmät suorittaneen opiskelijan voidaan T-61-kurssien esitietovaatimuksissa katsoa suorittaneen kurssin T-61.2010 Datasta tietoon.

Opiskelija suorittanut Informaatiotekniikan suunnan opinnot

Tutkinnon I osa luetaan hyväksi edellä kuvatulla tavalla.

Informaatiotekniikan suunnan laajuus on 27 ov = 40,5 op. Suunnan opinnot sisältävät sekä alempaan että ylempään perustutkintoon kuuluvia osuuksia.

Suunta korvaa suoraan seuraavat kurssit:

  • T-61.3010 Digitaalinen signaalinkäsittely ja suodatus 6 op (A1)
  • T-61.3040 Signaalien tilastollinen mallinnus 5 op (A1)

Opiskelija voi lukea jäljelle jäävät opintopisteet (29,5 op) vapaavalintaisiin opintoihin yksilöllisinä opintoina, kandidaatinseminaariin osaston käytännön mukaisesti tai muuten erikseen professorin kanssa sovitulla tavalla. Opiskelija voi myös halutessaan käyttää näitä jäljelle jääviä opintopisteitä korvaamaan seuraavat suoritukset:

  • enintään 10 op Informaatiotekniikka A2:n vapaavalintaisia kursseja
  • enintään 5 op Informaatiotekniikka A3:n vapaavalintaisia kursseja (moduulikuvauksen kurssit otsikolla "seuraavia kursseja siten, että 20 op täyttyy")

Opiskelija suorittanut Informaatiotekniikan pääaineen opinnot

Tässä vaiheessa opiskelijan ei yleensä kannata enää siirtyä uuteen tutkintosääntöön.

Tutkinnon I osa luetaan hyväksi edellä kuvatulla tavalla.

Suunnan ja pääaineen opintojen laajuus on yhteensä 47 ov = 70,5 op. Suunnan ja Informaatiotekniikan pääaineen opinnot korvaavat Informaatioteknikka A1:n, Informaatiotekniikka A2:n ja Informaatiotekniikka A3:n suorituksen (yhteensä 60 op).

Opiskelija voi lukea jäljelle jäävät opintopisteet (10,5 op) vapaavalintaisiin opintoihin yksilöllisinä opintoina, kandidaatinseminaariin osaston käytännön mukaisesti tai muuten erikseen professorin kanssa sovitulla tavalla.

Opiskelija suorittanut Informaatiotekniikan sivuaineen opinnot

Sivuaineen opintojaksoilla (20 ov = 30 op) voi korvata vastaavat kurssit moduuleissa kurssikohtaisen korvaavuustaulukon mukaisesti.

You are at: CIS → CIS T-61 - korvaavuudet

Page maintained by assistentti (at) cis.hut.fi, last updated Wednesday, 12-Mar-2008 15:13:30 EET

Google
WWW www.cis.hut.fi