next up previous contents
Next: Matlab-SOM Toolbox -yhdistelmä Up: Analyysityökalu Previous: Data-analyysiprosessi

Matlab

Matlab [28] on The MathWorks Inc -yhtiön tuottama kaupallinen matemaattiseen laskentaan ja visualisointiin tarkoitettu laskenta- ja ohjelmointiympäristö. Se on saatavissa useisiin erityyppisiin tietokoneisiin ja käyttöjärjestelmiin mikrotietokoneista keskuskoneisiin. Matlab on saavuttanut suosiota erityisesti tekniikan alalla niin tutkimuksessa kuin opetuksessakin.

Matlabia voi käyttää komento-ohjattuna, mutta komentoja voidaan kirjoittaa myös komentotiedostoiksi ja funktioiksi. Käytössä on ohjelmoinnin kannalta keskeisimmät rakenteet myös oliosuuntautuneen ohjelmoinnin tarpeisiin. Kieli tulkataan, mikä on etu nopean, improvisatorisen kehittelyn ja kokeilun kannalta: käyttäjä voi samoja komentoja käyttäen tehdä ohjelmia ja työskennellä komentoriviltä käsin. Tietorakenteet eivät vaadi määrittelyjä tai muistivarauksia, vaan niiden rakennetta ja kokoa voi muutella vapaasti. Erityispiirteenä kielessä on matriisi- ja vektorikeskeisyys ja runsas valikoima matemaattisia funktioita. Usein silmukoiden käytön voi laskennassa välttää muuttamalla operaatiot matriisilaskuiksi.

Visualisointiominaisuuksiltaan Matlab on tunnetusti erinomainen, ja ohjelmistossa on myös työkaluja graafisten käyttöliittymien toteuttamiseksi. Uusimmat Matlab-sovellukset ovatkin alkaneet olla yhä enemmän graafisten käyttöliittymien avulla ohjattavia.Johan Himberg
12/11/1997