next up previous
Next: Johdanto Up: No Title Previous: No Title


Contents


Tärkeimmät lyhenteet ja merkinnät


BMU 		 Best Matching Unit, voittajayksikkö       
MLP 		 Multi-Layered Perceptron, monikerrosperseptroni 
SOM 		 Self-Organizing Map, itseorganisoituva kartta 
TKK 		 Teknillinen korkeakoulu 
WWW 		 World Wide Web

$\mathcal L$ karttahila $d_{\mathcal L}$ karttahilan dimensio $\mathcal D$ datavektorien joukko $d_{\mathcal D}$ datavektorien dimensio ${\bf x}_i$ i:s datavektori xj datavektorien $\bf x$ j:s komponentti xji datavektorin ${\bf x}_i$ j:s komponentti ${\bf n}_i$ i:s karttayksikkö (node t. neuron) ${\bf n}_c$ voittajayksikkö ${\bf n}^i_{ck}$ karttayksikkö, joka on datavektorin i suhteen k:s voittajayksikkö Vi karttayksikön ${\bf n}_i$ Voronoi-alue ${\bf m}_i$ karttayksikön ${\bf n}_i$ mallivektori ${\bf m}_c$ voittajayksikön mallivektori ${\bf m}_{ck}$ k:nen voittajayksikön mallivektori hc karttayksikön c naapurustokernel $\sigma$ 1. naapuruston leveys, 2. keskihajonta $\epsilon_q$ kvantisointivirhe $\epsilon_t$ topografinen virhe $\epsilon_{tq}$ yhdistetty virhe p(x) todennäköisyysjakautuman tiheysfunktio F(x) todennäköisyysjakautuman kertymäfunktio $\lambda$ keskimääräinen saapumisintensiteetti $\mu$ keskimääräinen palveluintensiteetti $\alpha$ 1. liikenneintensiteetti 2. oppimisnopeuskerroin $\rho$ käyttöaste WQ keskimääräinen odotusaika NQ keskimääräinen jonon pituusJohan Himberg
12/11/1997