next up previous contents
Next: SOM Toolbox ja Matlab data-analyysiprosessissa Up: Analyysityökalu Previous: Matlab

Matlab-SOM Toolbox -yhdistelmä

SOM Toolbox[*] on Matlabissa käytettävissä oleva työkalupakki, joka sisältää karttoihin liittyvät perustietorakenteet, datan tyypillisimmät esikäsittelyrutiinit, kartan alustus- ja opetusrutiinit, visualisointimenetelmiä, tärkeimmät virhemitat ja graafisen käyttöliittymän opetuksen ja visualisoinnin helpottamiseksi. SOM Toolbox on toteutettu Matlabin komentokielellä, ja se on pyritty rakentamaan modulaarisesti, jotta käyttäjä voisi helposti rakentaa omia kokonaisuuksiaan.

Useimmat neuroverkkoalgoritmit -- kuten SOM -- ovat luonteeltaan matriisi- ja vektorioperaatioita, joten Matlab on luonteva ympäristö näiden käsittelyyn. Toinen tärkeä etu itseorganisoituvan kartan suhteen ovat Matlabin monipuoliset ja helppokäyttöiset visualisointityökalut.

Matlab-SOM Toolbox -yhdistelmän tukena on myös suuri joukko muita työkalupakkeja. MathWorksin tuottamia työkalupakkeja on monilta eri aloilta: data-analyysi, mallien identifiointi, simulointi, signaalinkäsittely, talous, tietoliikenne, grafiikka ja neurolaskenta esimerkkeinä. Samassa ympäristössä ne voidaan joustavasti yhdistää SOM Toolboxin käyttöön. Lisäksi on olemassa joukko SOM Toolboxin tapaisia kolmansien osapuolien tuottamia ohjelmia erilaisiin tarkoituksiin[*].

Ohjelmointikielen ''improvisatorisuus'' johtaa toisaalta myös ongelmiin: ohjelmista tulee helposti kyhäelmiä. Tyyppitarkastuksia ei kielessä ole, joten virheitä tulee helposti. Tekstuaalisen tiedon käsittely on hankalaa. Neuroverkkojen kannalta ongelma on myös tulkattavan kielen hitaus. SOM Toolbox on kuitenkin tarkoitettu kehittelyyn ja prototyyppien laadintaan. Sillä työskentelevä käyttää Matlabia jo muutenkin ja tuntee ohjelman erityispiirteet, eikä odotakaan, että SOM Toolboxilla voitaisiin laatia valmiita ohjelmistotuotteita. Matlabiin on saatavissa kääntäjä, jolla voidaan tuottaa C-koodia ja Matlabin omaa ajokelpoista koodia. Näin operaatioita voitaisiin jonkin verran nopeuttaa. Kääntäjä ei kuitenkaan ollut käytössämme. Suureen nopeuteen pyrittäessä on joka tapauksessa syytä käyttää muuta ohjelmointikieltä ja -työkalua.

SOM Toolbox on vapaasti levitettävä ohjelmapaketti, mutta Matlab sinänsä on suhteellisen kallis kaupallinen tuote. Tämä tietysti rajoittaa SOM Toolboxin käyttäjäkuntaa.


next up previous contents
Next: SOM Toolbox ja Matlab data-analyysiprosessissa Up: Analyysityökalu Previous: Matlab
Johan Himberg
12/11/1997