next up previous contents
Next: Tietorakenteet ja funktiot Up: Toteutus Previous: Toteutus

Perustoiminnot

Seuraavassa luettelossa on esitettynä SOM Toolboxissa toteutetut perustoiminnot. Implementoitujen toimintojen taustaa esiteltiin luvussa 2.2.Johan Himberg
12/11/1997