next up previous contents
Next: Perustoiminnot Up: Analyysityökalu Previous: Neural Data Analysis

Toteutus

Vaikka Matlabissa onkin käytössä olio-ohjelmointiin tarvittavat rakenteet, päätettiin niitä olla käyttämättä. Perusteluna oli se, että pelättiin ajauduttavan liian suureen projektiin; tarkoituksena oli kuitenkin ohjelmoida vain työkaluja, ei pitkälle vietyä ohjelmistotuotetta, jollaisessa olio-ohjelmointia tulisikin käyttää. Toinen syy pelkkään tietorakenne- ja funktiojoukkoon rajoittumiseen oli se, että haluttiin tarjota paketti, jota mahdollisimman moni käyttäjä voisi myös muunnella. Ajattelimme, että tavallisen Matlabin käyttäjän -- joihin itse katsoimme lukeutuvamme -- kannalta olio-ohjelmointi on vielä uutta ja ''vaikeaa''. Myös oliosuuntautuneisuuden uutuus Matlabin ohjelmointikielessä koettiin riskiksi. Ensimmäisissä versioissa on yleensä aina vikoja tai puutteita. 

Johan Himberg
12/11/1997