next up previous contents
Next: Puheludatan analysointi Up: Toteutus Previous: Graafinen käyttöliittymä

Muita työkaluja

 Muita tärkeitä työkaluja ovat karttojen virhemittojen laskenta (som_quality), voittajayksiköiden ja osumien laskenta jollekin kartalle ja datajoukolle (som_bmus, som_hits), tietorakenteiden tulostaminen ja manipulointi (som_info, som_name, som_trainops) ja u-matriisin laskenta (som_umat). Jos käytössä on myös SOM_PAK, voi Matlabin hitautta kiertää käyttämällä itse opetukseen SOM_PAKin rutiineita. SOM Toolboxissa on nimittäin myös rutiinit SOM_PAK-formaatin lukemiseksi ja kirjoittamiseksi (som_data_read, som_data_write, som_read_cod ja som_write_cod). Data voidaan jakaa paikallisiin datajoukkoihin funktiolla som_divide. Lisäksi paketissa on joukko alemman tason funktioita, joita edellä mainituissa työkaluissa käytetään. Niistä käyttäjä voi rakentaa myös omia työkalujaan, ja niitä voi toki käyttää myös komentoriviltä kuten kaikkia muitakin Matlabin funktioita.Johan Himberg
12/11/1997