next up previous contents
Next: Muita työkaluja Up: Toteutus Previous: Yhteenveto: som_doit

Graafinen käyttöliittymä

Graafiset käyttöliittymät helpottavat parametrien ja muuttujien käsittelyä. Liittymät auttavat tekemään opetuksen suositelluilla menettelytavoilla. Liittymiä on kaksi, joista ensimmäisellä (ks. kuva 3.3) voi alustaa ja opettaa kartan ja toisella visualisoida sen.


  
Figure: Käyttöliittymä kartan alustusta ja opetusta varten.
\begin{figure}
\begin{center}

\epsfig {file=kuvat/somtoolbox/gui.ps, width=.5\textwidth}\end{center}\end{figure}Johan Himberg
12/11/1997