next up previous contents
Next: Prosessin analysointia kartan avulla Up: Puheludatan analysointi Previous: Analyysin tavoitteet

Aineiston valinta

Dataa oli käytössä viidestä ACD-palvelusta. Tässä tutkitaan vain kahta palvelua, joista kummankaan tarkempi sisältö ei ole tämän työn kannalta olennainen asia.

Prosessin monitorointiin liittyviin kokeiluihin (luku 4.4) valitsin kohteeksi palvelun A. Valintaperuste oli se, että

Konttoreiden jaotteluun kysymysten aiheiden perusteella valitsin palvelun B, jossa kysymysten jaottelun hierarkia oli yksiportainen ja siten helpommin työstettävä.Johan Himberg
12/11/1997