next up previous contents
Next: ACD-datan keruu ja datan Up: Puheludatan analysointi Previous: Aineiston valinta

Prosessin analysointia kartan avulla

  Tässä luvussa esitellään muutamia menetelmiä, joilla paljon mittaustuloksia sisältävää prosessia visualisoidaan. Monien parametrien seuraaminen yhtä aikaa on ihmiselle hankala tehtävä. Itseorganisoituvaa karttaa on käytetty prosessin monitoroinnissa usein niin, että moniulotteiset mittaukset eri ajanhetkillä opetetaan kartalle, ja prosessin tilaa tarkkaillaan tai prosessia analysoidaan kartan antaman kuvauksen perusteella. 

Johan Himberg
12/11/1997