next up previous contents
Next: Komponenttitasot Up: Itseorganisoituva kartta (SOM) Previous: Epälineaarinen skaalaus

Visualisointi

  Kartan pääkäyttötarkoitus on yleensä moniulotteisen datan visualisointi. Moniulotteinen data on ihmiselle hankalasti käsitettävää. Kartan topologian säilyttävä kuvaus alempaan dimensioon mahdollistaa datan kuvaamisen inhmillisesti käsitettävässä muodossa säilyttäen kuitenkin datakomponenttien keskinäiset riippuvuudet ja datan klusterirakenteen. Tärkeimpiä visualisointityökaluja ovat komponenttitasot, u-matriisi ja Sammonin kuvaus. 

Johan Himberg
12/11/1997