next up previous contents
Next: Nimentä Up: Visualisointi Previous: Sammonin kuvaus

Osumat ja trajektorit

Datavektorille $\bf x$ voidaan hakea kartalta voittajayksikkö, jota tässä nimitetään osumaksi. Komponenttitason tai u-matriisin visualisoinnin päälle voidaan merkitä sopivalla symbolilla osumien määrä kuhunkin karttayksikköön. Kuvassa 2.3(f) on esitetty esimerkkidatan klustereiden A ja B osumat kartalle kuusikulmioilla, joiden koko kuvaa osumien suhteellista määrää.

Jos kartan data kuvaa ajassa etenevää ilmiötä, voi olla mielekästä yhdistää ajassa perättäisiä osumia toisiinsa trajektoriksi (kuva 2.3(f)). Tässä yhteydessä karttakuvauksen topografinen virhe voi aiheuttaa ongelmia, sillä trajektori voi hyppelehtiä kartalla toisistaan kaukana olevien alueiden välillä, vaikka siirtymä syöteavaruudessa onkin todellisuudessa pieni. Tämä voi olla omiaan antamaan väärän kuvan dataa tuottaneen systeemin toiminnasta.Johan Himberg
12/11/1997