next up previous contents
Next: Mallivektorien esittäminen Up: Visualisointi Previous: Osumat ja trajektorit

Nimentä

Kartan yksiköt voidaan nimetä, jos tunnetaan joidenkin datavektorien luokka. Kartalta haetaan datavektoreille voittajayksiköt, ja nimetään kukin yksikkö siihen osuneen datan luokan mukaan. Jos osumia on useampia, voidaan käyttää erilaisia keinoja nimen määräämiseksi: valitaan kaikkien osuneiden vektorien nimet tai valitaan sen luokan nimi, jolla on eniten osumia (äänestys). Kartan nimentää kutsutaan myös kartan kalibroinniksi.

Nimettyä karttaa voidaan vastaavati käyttää datan luokittelussa: haetaan kartalta voittajayksikkö ja annetaan datavektorille voittajayksikön luokkanimi tai -nimet.Johan Himberg
12/11/1997