next up previous contents
Next: Neural Data Analysis Up: Muita vastaavia ohjelmistoja Previous: Muita vastaavia ohjelmistoja

SOM_PAK

  Itseorganisoituvien karttojen opetukseen ja visualisointiin on TKK:n Neuraalilaskennan tutkimusyksikössä kehitetty SOM_PAK-ohjelmakirjasto [24], joka on kirjoitettu C-kielellä (ANSI C). Paketista on saatavissa versio niin MS-DOS- kuin UNIX-koneillekin. Ohjelmia voi käyttää komentotulkin välityksellä menetelmätoteutuksena, mutta SOM_PAKia voi hyödyntää myös C-kielisenä aliohjelmakirjastona. SOM_PAKista on tullut perustyökalu, jota on hyödynnetty monissa lähteissä. Paketin etuja ovat mm.

SOM_PAK on ollut innoituksena ja vertailukohteena SOM Toolboxille. SOM_PAKin koodia ei SOM Toolboxissa ole voitu hyödyntää eri ohjelmointikielen takia, mutta SOM_PAK oli SOM Toolboxin testauksen referenssiohjelmana: SOM Toolboxin antamia tuloksia verrattiin SOM_PAKilla saatuihin. SOM Toolboxin vahvuudet SOM_PAKiin verrattuna ovat Matlab-ympäristön antama tuki, käyttäjäystävällisyys ja visualisointiominaisuudet; suurimpia heikkouksia ovat opetusalgoritmin hitaus ja tukeutuminen kaupalliseen ohjelmistoon.
next up previous contents
Next: Neural Data Analysis Up: Muita vastaavia ohjelmistoja Previous: Muita vastaavia ohjelmistoja
Johan Himberg
12/11/1997