next up previous contents
Next: SOM_PAK Up: SOM Toolboxin vertailua muihin neurolaskennan Previous: SOM Toolbox

Muita vastaavia ohjelmistoja

Itseorganisoituva kartta on toteutettu osana monia neuraalilaskennan ohjelmistoja. Useimmissa kartta on yksi menetelmä muiden joukossa -- ja siten varsin pelkistetysti toteutettu. Tässä yhteydessä tarkastellaan nopeasti vain kahta SOM Toolboxiin vertautuvaa, itseorganisoituvaan karttaan keskittynyttä ohjelmistotuotetta. 

Johan Himberg
12/11/1997