next up previous contents
Next: Toteutus Up: Muita vastaavia ohjelmistoja Previous: SOM_PAK

Neural Data Analysis

Verraten uusi Neural Data Analysis -kehitysympäristö [15] on räätälöitävyytensä ja visualisointiominaisuuksiensa puolesta samankaltaiseen tehtävään tarkoitettu kuin SOM Toolbox. Toteutukseltaan NDA on kuitenkin itsenäinen C-kielellä ohjelmoitu kehitysympäristö. Kunnollinen vertaileminen ilman käyttökokemusta on tietysti mahdotonta.

Ohjelma jakautuu kerneliin ja käyttöliittymään. Kernel on ohjelmoitu ANSI-C:llä, ja käyttöliittymää voidaan tekijöiden mukaan räätälöidä helposti. Kernel toteuttaa data-analyysi- ja neuroverkko-operaatioita käyttäjän komentojen mukaan. Ohjelma tukee erityisesti puurakenteista SOMia (Tree-Structured SOM) ja sen visualisointia.Johan Himberg
12/11/1997