next up previous contents
Next: Karttatietorakenne Up: Tietorakenteet ja funktiot Previous: Tietorakenteet ja funktiot

Datatietorakenne

Datatietorakenne luodaan käyttäjän[*] syötteiden perusteella funktiolla som_data_struct. Seuraavassa on esitetty datatietorakenteen kentät ja niihin liittyviä funktioita.

Datajoukon nimi
on käyttäjän antama identifiointi datalle.
Datavektorit
ovat $N \times d_{\mathcal D}$ kokoinen matriisi.
Datavektorien nimet
(labels), joita voi antaa datavektoreille useampiakin. Nimet voidaan antaa alustuksessa, mutta on myös mahdollista nimetä (so. luokitella) data opetetun ja nimetyn kartan perusteella (som_autolabel).
Komponenttien nimet
ovat hyödyllisiä selkeyden ja visualisoinnin kannalta. Esimerkiksi kuvassa 2.3(d) nimet ovat x, y ja z.
Skaalaustietorakenne
sisältää datan skaalausfunktion nimen ja skaalausparametrit. Ne voidaan syöttää jo tietorakennetta alustettaessa. Oletusarvo on komponenttien skaalaus yksikkövarianssisiksi. Käyttäjä voi tehdä myös omia skaalausrutiineita, jos SOM Toolboxin valikoima ei ole riittävä. Datatietorakenne syötetään esikäsittelyrutiiniin (som_normalize_data), joka skaalaa datan arvot ja luo skaalausparametrit. Data on mahdollista myös skaalata takaisin alkuperäisiin arvoihinsa (som_denormalize_data).


Johan Himberg
12/11/1997