next up previous contents
Next: Graafinen käyttöliittymä Up: Toteutus Previous: Visualisointi

Yhteenveto: som_doit

Käyttäjä voi rakentaa SOM Toolboxin työkaluista haluamansa kokonaisuuden. Paketissa on kuitenkin koottu tärkeimmät toiminnot yhteen funktioon som_doit. Funktio som_doit tarvitsee syötteekseen vain datan. Se suorittaa oletusarvoisen opetuksen ja visualisoinnin. Seuraavassa on esitetty funktion toiminta, joka on samalla yhteenveto paketin perustyökalujen toiminnasta.

1.
Käyttäjä syöttää datavektorit (ja vektorien nimet, komponenttien nimet jamuita parametreja). Jos datan skaalausta ei erikseen määrätä, se skaalataan komponenteittain ykikkövarianssiseksi.
2.
Funktio luo karttatietorakenteen: kartan hila on kaksiulotteinen, suorakulmainen ja kuusikulmionaapurustoinen. Yksiköiden määrä valitaan heuristisesti datan määrän perusteella. Lineaarinen alustus määrää samalla kartan sivujen pituudet.

3.
Eräalgoritmin epokkimäärä ja naapuruston alku- ja loppusäde määräytyvät heuristisesti. Naapurustofunktio on gaussinen.

4.
Kartta opetetaan ja nimetään, jos datavektoreille on annettu nimet.

5.
Visualisoidaan u-matriisi ja kaikki komponenttitasot, datan osumat kartalle ja karttayksiköiden nimentä.


Johan Himberg
12/11/1997