next up previous contents
Next: Opetusjoukko Up: Itseorganisoituva kartta (SOM) Previous: Itseorganisoituva kartta (SOM)

Itseorganisoituvan kartan rakenne

Itseorganisoituva kartta on karttayksiköistä eli neuroneista ni rakennettu $d_{\mathcal L}$-ulotteinen hila $\mathcal L$. Jokaiseen yksikköön liittyy mallivektori ${\bf m}_i$ ja yksikön hilanaapurit. Datan ja mallivektorien välille määritellään jokin etäisyys- tai yleisemmin erilaisuusmitta $\Vert{\bf x} -{\bf m}_i\Vert$. Karttayksiköiden välinen etäisyys $\Vert{\bf
n}_i-{\bf n}_j\Vert$ tarkoittaa vastaavasti yksiköiden ${\bf n}_i$ ja ${\bf n}_j$ välistä etäisyyttä hila-avaruudessa. Karttayksikön hilanaapuruston tyyppi ja kartan muoto[*] ovat periaatteessa vapaasti konstruoitavissa, mutta yleisesti valitaan naapurustoksi kuusikulmio- tai neliönaapurusto, kartan muodoksi suorakulmio ja etäisyysmitoiksi euklidinen etäisyys. Muita käytettyjä kartan muotoja ovat esimerkiksi sylinteri ja toroidi, joista saattaa joissain tapauksissa olla etua: kuvauksella ei ole reunoja. Hilan dimensio on yleensä kaksi. Kartan hila voi olla myös korkeampiulotteinen, mutta sen rakenteen kuvaaminen visuaalisesti on tällöin hankalaa.


     
Figure 2.1: Erilaisia kartan rakenteita
\begin{figure}
\begin{center}
\subfigure[suorakulmainen ja kuusikulmionaapurusto...
 ...g {file=kuvat/teoria/toroidi.eps, width=.30\textwidth}
}\end{center}\end{figure}Johan Himberg
12/11/1997