next up previous contents
Next: Puuttuvat ja poikkeavat arvot Up: Itseorganisoituva kartta (SOM) Previous: Opetusparametrivalintojen vaikutus

Datan esikäsittely

Kartan muodostamaan kuvaukseen vaikuttaa myös datan laatu ja esitysmuoto. Keskeisiä ongelmia ovat parametrien valinnan lisäksi puuttuvat arvot, poikkeavat arvot (outliers) ja datan skaalaus. 

Johan Himberg
12/11/1997