next up previous contents
Next: SOM Toolbox Up: Analyysityökalu Previous: SOM Toolbox ja Matlab data-analyysiprosessissa

SOM Toolboxin vertailua muihin neurolaskennan ohjelmistotuotteisiin

Neurolaskennan ohjelmistotuotteet voidaan jakaa esimerkiksi seuraavasti [6, sivu 90]:

Sovelluskohtaiset
tuotteet on kehitetty jotain erityistä sovellusta varten, esimerkiksi teollisuusprosessin monitorointiin.
Menetelmätoteutukset
ovat jonkin neurolaskennan menetelmän -- tai muutaman menetelmän -- suoraviivaisia toteutuksia.
Kehitysympäristöt
on tarkoitettu neurolaskennan menetelmien joustavaan suunnitteluun ja kokeiluun. Kehitysympäristöjen pohjana voi olla geneerinen neuroverkkomalli, jota voidaan muokata ja jolla voidaan siten tuottaa erilaisia algoritmeja.
Neurokielellä
tarkoitetaan erityistä neurolaskentaan suunniteltua ohjelmointikieltä.
Aliohjelmakirjastot tai työkalupakit
(toolboxes) ovat ohjelmoinnin apuvälineitä, joita ohjelmoija tai sovelluskehittimen käyttäjä voi hyödyntää.


 

Johan Himberg
12/11/1997