next up previous contents
Next: Jonon parametreja Up: Analyysimenetelmä Previous: Kartan sovelluksia

Jonomallit

Jonoteoriassa käsitellään palvelusysteemejä, joihin saapuu ja joissa palvellaan asiakkaita. Tällainen on esimerkiksi ruokalan jono, jossa asiakkaat ovat ruokailijoita ja palvelijat ruokaa jakavia ja kassaa hoitavia työntekijöitä. Jono ovat ne asiakkaat, jotka odottavat palvelua[*].

Jonojen käyttäytymistä voidaan tutkia stokastisten prosessien, siis ajan mukana etenevien satunnaisilmiöiden, ominaisuuksista johdetuilla teoreettisilla malleilla. Tällöin joudutaan usein tekemään yksinkertaistavia oletuksia. Seuraavassa luvussa on lyhyt katsaus jonojärjestelmien yhteydessä käytettyihin termeihin ja symboleihin ja yksinkertaiseen jonomalliin. Katsaus pohjaa lähteisiin [3,22,27]. 

Johan Himberg
12/11/1997