koodi nimi

jakso kieli taso
T-61.152 Informaatiotekniikan seminaari 2 ov V . III-IV s (0) N.N. Aihe: -.
T-61.5900 Informaatiotekniikan erikoistyö 5-10 op V . I-V (0-3) Kimmo Raivio.
T-61.6900 Yksilölliset opinnot 1-10 op V L I-IV Erkki Oja. Aihe: -.
T-61.3010 Digitaalinen signaalinkäsittely ja suodatus 6 op . . III-IV s (2) A1 Olli Simula.
T-61.3020 Hahmontunnistuksen perusteet 4 op . . III s (1) A1 Erkki Oja.
T-61.3040 Signaalien tilastollinen mallinnus 5 op . . I-II s (1) A1 Jaakko Peltonen.
T-61.3050 Machine Learning: Basic Principles 5 op . . I-II e (3) A1 Kai Puolamäki.
T-61.5010 Informaation visualisointi 5 op . L III e (3) A2 Kai Puolamäki.
T-61.5060 Tiedon louhinnan algoritmiset menetelmät 5 op . L I-II e (3) A2 Heikki Mannila.
T-61.5070 Tietokonenäkö 5 op . L III-IV e (3) A2 Jorma Laaksonen.
T-61.5100 Digitaalinen kuvankäsittely 5 op . L I-II s (2) A2 Jorma Laaksonen.
T-61.5130 Machine Learning and Neural Networks 5 op . L II e (3) A2 Juha Karhunen.
T-61.5020 Luonnollisen kielen tilastollinen mallinnus 5 op . L III-IV e (3) A3 Timo Honkela.
T-61.5050 Suurkapasiteettimittausten bioinformatiikka 5-7 op . L III-IV e (3) A3 Janne Nikkilä.
T-61.5080 Signal Processing in Neuroinformatics 5 op . L I-II e (3) A3 Ricardo Vigario.
T-61.5090 Image Analysis in Neuroinformatics 5 op . L III-IV e (3) A3 Ricardo Vigario.
T-61.5110 Biologisten verkkojen mallintaminen 5-7 op . L e (3) A3 Samuel Kaski. Luennoidaan periodina elokuussa 2007
T-61.5120 Laskennallinen genomiikka 4-7 op . L I-II e (3) A3 Sampsa Hautaniemi.
T-61.5140 Machine Learning: Advanced Probabilistic Methods 5 op . L III-IV e (3) A3 Jaakko Hollmén.
T-61.6010 Informaatiotekniikan erikoiskurssi I 3-7 op V L I-II e (3) A3 N.N (Erkki).
T-61.6020 Informaatiotekniikan erikoiskurssi II 3-7 op V L III-IV e (3) A3 N.N (Erkki). Aihe: Popular Algorithms in Data Mining and Machine Learning.
T-61.6030 Informaatiotekniikan erikoiskurssi III 3-7 op V L III-IV e (3) A3 N.N (Erkki). Aihe: Multimedia Retrieval.
T-61.6040 Informaatiotekniikan erikoiskurssi IV 3-7 op V L I-II e (3) A3 N.N (Erkki). Aihe: Information Networks.
T-61.6050 Informaatiotekniikan erikoiskurssi V 3-7 op V L I-II e (3) A3 N.N (Heikki). Aihe: Nonlinear Dimensionality Reduction.
T-61.6060 Informaatiotekniikan erikoiskurssi VI 3-7 op V L III-IV e (3) A3 N.N (Heikki). Aihe: Modeling and Simulating Social Web.
T-61.6070 Bioinformatiikan erikoiskurssi I 3-7 op V L III-IV e (3) A3 N.N (Sami). Aihe: Modeling of Proteomics data.
T-61.6080 Bioinformatiikan erikoiskurssi II 3-7 op V L I-II e (3) A3 N.N (Sami). Aihe: Prior knowledge and background data in computational inference.
T-61.6090 Kieliteknologian erikoiskurssi 3-7 op V L I-II s A3 Timo Honkela. Aihe: Emergence of early cognition, communication and language: from humans to machines.
T-61.2020 Datasta tietoon harjoitustyö 1 op . . III s (1) B1 Erkki Oja.
T-61.2010 Datasta tietoon 4 op . . II s (1) O Erkki Oja.