Laboratory of Computer and Information Science / Neural Networks Research Centre CIS Lab Helsinki University of Technology

Opetus / Teaching in English


Näitä sivuja ei päivitetä enää. Ole hyvä ja katso tietojenkäsittelytieteen laitoksen WWW-sivuja: http://ics.tkk.fi/fi/studies/.
Informaatiotekniikan pääaine tarjoaa opetusta neuraalilaskennassa, hahmontunnistuksessa, kuvankäsittelyssä, signaalinkäsittelyssä, kieliteknologiassa ja bioinformatiikassa. Pääaineitamme ovat informaatiotekniikka, kieliteknologia ja bioinformatiikka. Tarjoamme englanninkielisiä Masters-ohjelmia MACADAMIA - Machine Learning and Data Mining ja "Master's Programme in Bioinformatics (MBI)".

Pages in English.

Ajankohtaista

Näitä sivuja ei päivitetä enää. Ole hyvä ja katso tietojenkäsittelytieteen laitoksen WWW-sivuja: http://ics.tkk.fi/fi/studies/.

Kurssit

   >
T-osaston luento- ja tenttiajat | > CIS kurssidata
Kurssilista > kurssilistan lyhenteet | > järjestä: koodi / nimi / jakso / kieli / taso /

koodi nimi

jakso kieli taso
T-61.152 Informaatiotekniikan seminaari 2 ov V . III-IV s (0) N.N. Aihe: -.
T-61.2010 Datasta tietoon 4 op . . II s (1) O Erkki Oja.
T-61.2020 Datasta tietoon harjoitustyö 1 op . . III s (1) B1 Erkki Oja.
T-61.3010 Digitaalinen signaalinkäsittely ja suodatus 6 op . . III-IV s (2) A1 Olli Simula.
T-61.3020 Hahmontunnistuksen perusteet 4 op . . III s (1) A1 Erkki Oja.
T-61.3040 Signaalien tilastollinen mallinnus 5 op . . I-II s (1) A1 Jaakko Peltonen.
T-61.3050 Machine Learning: Basic Principles 5 op . . I-II e (3) A1 Kai Puolamäki.
T-61.5010 Informaation visualisointi 5 op . L III e (3) A2 Kai Puolamäki.
T-61.5020 Luonnollisen kielen tilastollinen mallinnus 5 op . L III-IV e (3) A3 Timo Honkela.
T-61.5050 Suurkapasiteettimittausten bioinformatiikka 5-7 op . L III-IV e (3) A3 Janne Nikkilä.
T-61.5060 Tiedon louhinnan algoritmiset menetelmät 5 op . L I-II e (3) A2 Heikki Mannila.
T-61.5070 Tietokonenäkö 5 op . L III-IV e (3) A2 Jorma Laaksonen.
T-61.5080 Signal Processing in Neuroinformatics 5 op . L I-II e (3) A3 Ricardo Vigario.
T-61.5090 Image Analysis in Neuroinformatics 5 op . L III-IV e (3) A3 Ricardo Vigario.
T-61.5100 Digitaalinen kuvankäsittely 5 op . L I-II s (2) A2 Jorma Laaksonen.
T-61.5110 Biologisten verkkojen mallintaminen 5-7 op . L e (3) A3 Samuel Kaski. Luennoidaan periodina elokuussa 2007
T-61.5120 Laskennallinen genomiikka 4-7 op . L I-II e (3) A3 Sampsa Hautaniemi.
T-61.5130 Machine Learning and Neural Networks 5 op . L II e (3) A2 Juha Karhunen.
T-61.5140 Machine Learning: Advanced Probabilistic Methods 5 op . L III-IV e (3) A3 Jaakko Hollmén.
T-61.5900 Informaatiotekniikan erikoistyö 5-10 op V . I-V (0-3) Kimmo Raivio.
T-61.6010 Informaatiotekniikan erikoiskurssi I 3-7 op V L I-II e (3) A3 N.N (Erkki).
T-61.6020 Informaatiotekniikan erikoiskurssi II 3-7 op V L III-IV e (3) A3 N.N (Erkki). Aihe: Popular Algorithms in Data Mining and Machine Learning.
T-61.6030 Informaatiotekniikan erikoiskurssi III 3-7 op V L III-IV e (3) A3 N.N (Erkki). Aihe: Multimedia Retrieval.
T-61.6040 Informaatiotekniikan erikoiskurssi IV 3-7 op V L I-II e (3) A3 N.N (Erkki). Aihe: Information Networks.
T-61.6050 Informaatiotekniikan erikoiskurssi V 3-7 op V L I-II e (3) A3 N.N (Heikki). Aihe: Nonlinear Dimensionality Reduction.
T-61.6060 Informaatiotekniikan erikoiskurssi VI 3-7 op V L III-IV e (3) A3 N.N (Heikki). Aihe: Modeling and Simulating Social Web.
T-61.6070 Bioinformatiikan erikoiskurssi I 3-7 op V L III-IV e (3) A3 N.N (Sami). Aihe: Modeling of Proteomics data.
T-61.6080 Bioinformatiikan erikoiskurssi II 3-7 op V L I-II e (3) A3 N.N (Sami). Aihe: Prior knowledge and background data in computational inference.
T-61.6090 Kieliteknologian erikoiskurssi 3-7 op V L I-II s A3 Timo Honkela. Aihe: Emergence of early cognition, communication and language: from humans to machines.
T-61.6900 Yksilölliset opinnot 1-10 op V L I-IV Erkki Oja. Aihe: -.

Näitä sivuja ei päivitetä enää. Ole hyvä ja katso tietojenkäsittelytieteen laitoksen WWW-sivuja: http://ics.tkk.fi/fi/studies/.

Poistuneet kurssit
T-61.123 Tietokoneen arkkitehtuuri KATSO KORVAAVUUDET
T-61.124 Tietokoneen arkkitehtuurin harjoitustyö KATSO KORVAAVUUDET
T-61.140 Signaalinkäsittelyjärjestelmät KATSO KORVAAVUUDET
T-61.195 Informaatiotekniikan erikoistyö I KATSO KORVAAVUUDET
T-61.196 Informaatiotekniikan erikoistyö II KATSO KORVAAVUUDET
T-61.3030 Neuraalilaskennan perusteet KATSO KORVAAVUUDET
T-61.5030 Neuraalilaskennan jatkokurssi KATSO KORVAAVUUDET
T-61.5040 Oppivat mallit ja menetelmät KATSO KORVAAVUUDET

Näitä sivuja ei päivitetä enää. Ole hyvä ja katso tietojenkäsittelytieteen laitoksen WWW-sivuja: http://ics.tkk.fi/fi/studies/.

Opiskelemaan


Tule opiskelemaan informaatiotekniikkaa. Haku abeille, ylemmän tutkinnon haku sekä haku Masters-ohjelmiin.

Tutkintorakenne, korvaavuudet ja moduulit


Informaatiotekniikan laboratorion T-61 kurssikorvaavuudet.

Tietotekniikan kandidaatin tutkinnossa (180 op) on P- ja O-moduulien jatkona kaksi A1-perusmoduulia: tietotekniikka (T) ja informaatiotekniikka (I). Jälkimmäisestä voi jatkaa informaatiotekniikan jatkomoduuliin A2 ja sitä kautta diplomi-insinöörin tutkinnon (120 op) syventäviin A3-moduuleihin, joita ovat informaatiotekniikka, bioinformatiikka ja kieliteknologia. > Lisää osaston sivuilla: tietotekniikan tutkinto-ohjelman pääaineiden ja moduulien kaaviot sekä sisällöt.

Muista tutkinto-ohjelmista voi valita B1-informaatiotekniikan ja edetä näin A2- ja A3-tasoille diplomi-insinööriohjelmassa.

Tarjoamme englanninkielisiä Masters-ohjelmia MACADAMIA - Machine Learning and Data Mining ja "Programme in Bioinformatics".

Yleistä Infolabran opetuksesta


Luku- ja tenttijärjestykset T-osaston sivuilta.

Kurssien opettajilla on yleisesti vastaanottoaika, joka näkyy kurssin www-sivulta. Kursseilla on sähköpostiosoite, joka on muotoa t61xxxx (at) cis.hut.fi, jossa xxxx on kurssikoodin loppuosa. Kurssikohtaista palautetta voit lähettää myös www-lomakkeella.

Tutkintouudistuksen vaiheista parhaiten tietää Kai Puolamäki. Opintoyhteyshenkilö kanslian suuntaan on Jukka Parviainen. Kandidaattiseminaarin korvaavuudet tarkastaa Antti Honkela, katso myös osaston sivut aiheesta. Tenttijärjestelyjä koordinoi Ville Viitaniemi. Katso yhteystiedot esim. "People" -linkistä tämän sivun yläreunassa.

Kurssien suoritusjärjestystä voi arvata uuden järjestelmän kurssikoodeista. Pääpiirteissään T-61.3xxx kuuluvat A1-moduuliin (eli I-moduuli T-ohjelmassa), T-61.5xxx A2- ja A3-moduuliin ja T-61.6xxx seminaarikurssit A3- tai jatko-opintoihin.

> Lisää Infolabran opetuksesta.

Kesätyöt ja diplomityöpaikat


Informaatiotekniikan laboratorioon haetaan ns. kesäteekkareita tutkimusryhmiin yleensä tammikuussa. Usein on mahdollista jatkaa osa-aikaisena ja tehdä aiheeseen diplomityö. Tietoa töihin hakemisesta.

Jatko-opiskelijalle


Laboratoriossa on lukuisa määrä jatko-opiskelijoita eri tutkimusryhmissä.

You are at: CIS → Opetus T-61

Page maintained by assistentti (at) cis.hut.fi, last updated 1.1.2007

Google
WWW www.cis.hut.fi