next up previous contents
Next: Contents

TEKNILLINEN KORKEAKOULU
Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto
Johan HimbergItseorganisoituvaan karttaan perustuva työkalu ja sen soveltaminen puheludatan analyysiin


Diplomityö
Työn valvoja: Professori Olli Simula 
Työn ohjaaja: Diplomi-insinööri Juha Vesanto
Espoossa Joulukuun 11, 1997


Kiitokset
Tämä diplomityö on tehty Teknillisen korkeakoulun Informaatiotekniikan laboratoriossa osana Teknologian kehittämiskeskus TEKESin Oppivat ja älykkäät järjestelmät -tutkimushanketta. Yritysosapuolena tässä työssä on ollut Postipankki.

Kiitän työni valvojaa professori Olli Simulaa ja työtäni ohjannutta diplomi-insinööri Juha Vesantoa aina hyväntuulisesta tuesta välillä eksyksissä olleelle opinnäytteen tekijälle -- unohtamatta KTM Kari Peltosta Postipankista.

Diplomityöni vaiheita on joutunut seuraamaan koko joukko Informaatiotekniikan laboratorion väkeä, joille kaikille olen kiitoksen velkaa avusta, neuvoista ja viihtyisistä teehetkistä. Haluan erityisesti kiittää SOM Toolboxin kehittelyyn osallistuneita, Esa Alhoniemeä, Kimmo Kiviluotoa, Jukka Parviaista ja Juha Vesantoa, onnistuneesta yhteistyöstä. Filosofian tohtori Aapo Hyvärinen on tietenkin ansainnut kunniamaininnan huomattavasta läsnäolostaan ja arvokkaista neuvoistaan työni suhteen.

Ja viimein, Johannaa, vanhempiani ja ystäviäni haluan kiittää tuesta -- ja siitä kaikesta, jota ilman opiskeluni olisi ollut sangen kurjaa.
Espoossa Joulukuun 11, 1997

Johan Himberg 
next up previous contents
Next: Contents
Johan Himberg
12/11/1997