next up previous contents
Next: Contents

TEKNILLINEN KORKEAKOULU
Teknillisen fysiikan ja matematiikan osasto
Johan HimbergItseorganisoituvaan karttaan perustuva työkalu ja sen soveltaminen puheludatan analyysiin


Diplomityö
Työn valvoja: Professori Olli Simula 
Työn ohjaaja: Diplomi-insinööri Juha Vesanto
Espoossa, 11. joulukuuta 1997

TEKNILLINEN KORKEAKOULU DIPLOMITYÖN TIIVISTELMÄ

\begin{picture}
(150,225)(0,4)
\put(0,25){
\framebox 
(150,200){}}
\put(0,200){\...
 ...i, klusterointi,
moniulotteisen datan visualisointi
\end{minipage}}\end{picture}

HELSINKI UNIVERSITY ABSTRACT OF THE
OF TECHNOLOGY MASTER'S THESIS
\begin{picture}
(150,225)(0,4)
\put(0,25){
\framebox 
(150,200){}}
\put(0,200){\...
 ...istributor, 
visualization of multidimensional data
\end{minipage}}\end{picture}


Kiitokset
Tämä diplomityö on tehty Teknillisen korkeakoulun Informaatiotekniikan laboratoriossa osana Teknologian kehittämiskeskus TEKESin Oppivat ja älykkäät järjestelmät -tutkimushanketta. Yritysosapuolena tässä työssä on ollut Postipankki.

Kiitän työni valvojaa professori Olli Simulaa ja työtäni ohjannutta diplomi-insinööri Juha Vesantoa aina hyväntuulisesta tuesta välillä eksyksissä olleelle opinnäytteen tekijälle -- unohtamatta KTM Kari Peltosta Postipankista.

Espoossa, 11. joulukuuta 1997

Johan Himberg 
next up previous contents
Next: Contents
Johan Himberg
12/11/1997